saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

การให้บริการพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ : สาขาพลศึกษา | วันที่จัดโครงการ 26 พ.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566


สำนักงานอธิการบดี และคณะครุศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตให้ดีขึ้น จึงจัดพื้นที่ให้บริการศูนย์ออกกำลังกายและอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย อาทิเช่น ห้องฟิตเนส พื้นที่วิ่งริมสระน้ำ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่โรงยิมเปิด เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้ระบบของร่างกายเป็นปกติ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 1 : ขจัดความยากจน